THOMAS KOSTERA

THOMAS KOSTERA

Senior Expert

Bertelsmann Stiftung